مسابقه دخی کره ای سری اول (مرحله چهارم)

سه شنبه 16 مرداد 1397 11:12 ب.ظ

نویسنده : darya♥


خوب مرحله چهارم شروع شد

دوستان کسانی که مراحل قبل عکس نداده بودن بدن 

خوب این مرحله 

موضوع :

گیف دخی کره ای چند نفره  (هر چی فقط متحرک باشه وبیشتر از 3 نفر باشه دخی هاش )

نکات مقبت:

بیشتر از  4 نفر باشن  10+


موهای یکیشون بسته باشه (فرقی تداره چند نفر حداقل یکیشون موهاش بسته باشه ) 7+


دامن پوشیده باشه یا شلوارک 6+


کفش همشون مشکی باشه 9+


توی یه جای بسته مثل خونه باشه (خیابان یا بیرون قبول نیست) 5+


کفش از این چرخه داشته باشه (مثل تصویر) 8+

--------------------------------------------

دوستان توجه کنین نکات منفی نداریم نکات مثبت جمع میشه اخر  معلوم میشه

اگر سخته موضوع دوم میدم ولی نکات مثبت کمتر داره نسب به موضوع  بالا


موضوع دوم 


دخی کره ای متحرک (بیتشر از 2 نفر نباشه)نکات مثبت :

دستش به صورت قلب   6+

موهاش چتری باشه 3+

در حال خندیدن باشه  مثل همین تصویر 5+

دستبند یا ساعت یا انگشتر دستش باشه 4+

----------------------------
خوب اینم از موضوع دوم

کسانی که موضوع اول دادن میتونن موضوع دوم بدن

نکات مثبت بالا میره یعنی امتیاز بالا میره


راستی تعویض عکسم داریم

کسانی مرحله قبل عکس ندادن بدن  ممنون
مهرگان جونامتیاز مثبت :

همه نکات  مثبت داره

(دوستان عکس من هست ولی دقت کنین حرکات عکس مهرگات بیشتر از مال من پس قبوله)

امتیاز :

45+

موضوع دوم:نکات مثبت :

دستش به جالت قلب و موهاش چتری و در حال خندیدن و انگشتر دستش

18+

--------------------------------------------------

ملیکا جون
نکات مثبت:

بیشتر از 4 نفر هستن و موهاشون بسته اس و دامن پوشیدن و توی یه سالن بسته اس

امتیاز :

28 +

موضوع دوم:


نکات مثبت:

همه نکات مثبت داره

امتیاز :

18+
-----------------------------------------

پناه جون
نکات مثبت:

همه نکات مثبت داره

امتیاز :
45+

موضوع دوم :

نکات مثبت :

همه نکات مثبت داره

امتیاز :

18+
----------------------------------------

دیانا جوننکات مثبت :

همه نکات مثبت داره غیر از کفش به صورت چرخ داره

امتیاز :

37+

موضوع دوم :


نکات مثبت :

موهاش چتری و در حال خندیدن و فکر کنم انگشتر دستش

12+

-------------------------------------------------

لیسا جون
نکات مثبت :

همه نکات مثبت داره   کفش چرخه دار

امتیاز :

37+

موضوع دوم:


نکات مثبت :

انگشتر دستش دقت کنین و در حال خندیدن  این حالت دستم قبول قلب حساب میشه

امتیاز :

15+

----------------------------------------------

راضیه جون


نکات مثبت :

بیشتر از 4 نفر هستن  و دامن پوشیدن وکفش های همشون مشکی وجای بسته هستن

امتیاز :

30+

موضوع دوم:


نکات مثبت :

قلب هست و  در حال خندیدن و دستبند دستش

امتیاز :

15+

-------------------------------------------

فاطمه جون (یه دختر آذر ماهی)نکات مثبت :

بیتشر از 4 نفر هستن و موهای یکیشون بسته اس و شلوارک پوشیدن 

امتیاز :

23+


موضوع دوم:


نکات مثبت :

دستش میاره جلو به صورت قلب و در حال خندیدن و دستبند داره

امتیاز :

15+

----------------------------------------------
فافا جوننکات مثبت :

همه نکات مثبت داره 
امتیاز :

45+

موضوع دوم:نکات مثبت :

دستش به صورت قلب و در حال خندیدن و انگشتر دستش

امتیاز:

15+

--------------------------------------------


گیتی جوننکات مثبت :

همه نکات مثبت داره غیر از موهای بسته و کفش چرخدار

امتیاز :

30+

موضوع دوم
نکات مثبت :


در حال خندیدن و دستبند دستش

امتیاز:

11+
-----------------------------------------

آیلین جوننکات مثبت:

بیشتر از 4 نفرن و موهای یکیشون بسته اس شلوارک پوشیدن 

امتیاز:

23+


موضوع دوم :نکات مثبت :

موهاش چتری و  لبحند زدن (حساب میشه) و ساعت دستش

امتیاز :

12+

-----------------------------------------

سلین جوننکات مثبت:

4 نفرن قبوله و کفش همشون مشکی وتوی خونه هستن

امتیاز:

24+

موضوع دوم:نکات مثبت:

در حال خندیدن و انگشتر دستش

امتیاز :

9+

--------------------------------------------

نسترن جون
نکات مثبت:

همه نکات مثبت داره غیر از کفش چرخدار

امتیاز :

37+

موضوع دوم:نکات مثبت :

همه نکات مثبت داره غیر از حالت قلب دستش

امتیاز :

12+

----------------------------------------

نفس جوننکات مثبت :

4 نفر هستن و شلوارک پوشیدن و توی یه جای بسته هستن

امتیاز:

21+

موضوع دوم:نکات مثبت:

قلب دستش و در حال خندیدن 

امتیاز :

10+

----------------------------------------------

موضیه جون

نکات مثبت:

درست دو نفر ولی  قبول میکنم چون مرضیه جون مرحله قبل نداده قبول میکنم و
شلوارک داره و به نظرم کفش اون رو زمین مشکی و مو یکیشون بسته اس و توی یه جای بسته اس

امتیاز:

37+

موضوع دوم:نکات مثبت:

موهاش چتری و در حال لبخند زدن و انگشتر دستش

امتیاز:

12+

-------------------------------------------------------------------
ماهانا جوننکات مثبت:

همه نکات مثبت داره غیر از  کفش چرخدار

امتیاز :

37+

موضوع دوم:
نکات مثبت:

دستش به صورت قلب و موهاش چتری و در حال خندیدن و گوشوار داره

امتیاز:

18+

------------------------------------
ملینا جوننکات مثبت:

بیشتر از 4 نفرن و فکر کنم موهای یکیشون بسته اس و دامن پوشیدن و توییک جای بسته هستن 

امتیاز:

28+
-------------------------------------

صدف جوننکات مثبت:

بیشتر از 4 نفرن

موهای یکیشون بسته اس گیس بسته حساب میشه

دامن و شلوارک پوشیدن

امتیاز:

23+

موضوع دومنکات مثبت:

دستش به این حالت قبول

درحال خندیدن

دستنبد دستش


امتیاز:

15+

---------------------------------کامنت ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 3 شهریور 1397 05:23 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30