مسابقه دخی کره ای سری اول (مرحله پنجم)

شنبه 27 مرداد 1397 10:51 ب.ظ

نویسنده : darya♥


خب خب دوستان اومدی با مرحله پنجم

لطفا کسانی عکس ندادن عکساشون بدهند

خوب موضوع این مرحله:

دخی کره ای با کوله پشتینکات مثبت:

لباس و کلاه دخی  ست  باشه رنگش  10+


دور ور دخی برگ باشه 9+

کوله پشتی مشکی یا صورتی یا سفید باشه فقط  5+

دخی سویشرت پوشیده باشه 6+


دخی کلاه سرش باشه 3+

دخی نشسته باشه 7+

سویشرت یا لباسش سفید باشه 8+

نکات منفی نداریم 

از مرحله بعد سخت میشه  

راستی تعویض عکس هم داریم
ملیکا جون


نکات مثبت:

کیف دخی مشکی

لباس و کلاه دخی ست

دخی کلاه سرش

لباسش سفید

برگ درخت  حساب میشه

امتیاز مثبت: 

35+
------------------------------------------------

ماهانا جون


نکات مثبت:

کلاهش با لباس پسر ست

کوله پشتی مشکی

دخی سویشرت پوشیده

دخی کلاه سرش

سویشرت سفید

امتیاز:

32+


-------------------------------------------------

فاطمه جوننکات مثبت:

دخی لباسش سفید


روی کیفش صورتی داره

امتیاز:

13+
----------------------------------------------

نسترن جوننکات مثبت:

لباس و کلاه دخی ست

کوله پشتی مشکی

دخی سویشرت پوشیده

دخی کلاه سرش

سویشرت سفید


امتیاز:

32+

---------------------------------------

ملینا جون
نکات مثبت:

اون درخت ها  و بوته ها هست برگ حساب میشه  

کوله پشتی صورتی 

لباسش سفید 

امتیاز :

22+

-------------------------------------------

ترنم جون
نکات مثبت:

کوله پشتی مشکی و سفید و صورتی

لباسش سفید

امتیاز:

13+

-------------------------------------------

گیتی جوننکات مثبت:

برگ هست جلوش

کوله پشتی سفید  و مشکی

لباسش سفید

امتیاز:

22+

-------------------------------------------

سلین جوننکات مثبت:

کوله پشتی مشکی و سفید

لباس دخی سفید

امتیاز:

13+

------------------------------------------

دیانا جوننکات مثبت:

کلاه و لباس مشکی  داره با سفید ست حساب میشه

اون پشت برگ هست درخت

کوله پشتی سفید و صورتی داره

دخی کلاه سرسش

لباسش سفید داره

امتیاز:

35+

-------------------------------------------
آیلین جوننکات مثبت:

کوله پشتی صورتی

دخی کلاه سرش

لباس سفید داره حساب میشه

امتیاز:

16+

-------------------------------------------------------


فافا جوننکات مثبت:

لباسش با کلاه ست

اون عقب برگ هست حساب میشه

کوله پشتی صورتی

دخی کلاه سرش

لباسش سفید


امتیاز :

35+

-------------------------------------------

نفس جون


نکات مثبت:

برگ هست توی عکس

کوله پشتی سفید

لباسش سفید

امتیاز :

22+

--------------------------------------------------

صدف جوننکات مثبت :

روی کیف سفید هست حساب میشه

دخی نشسته

لباسش سفید

امتیاز:

20+

---------------------------------------------------

مهرگان جون


نکات مثبت:

لباس و کلاه دخی ست

اون عقب برگ هست

کوله پشتی مشکی و سفید

دخی کلاه سرش

لباسش سفید

امتیاز:

35+

----------------------------------------------

راضیه جوننکات مثبت:

برگ هست درختان

دخی کلاه سرش

دخی نشسته

رنگ سفید روی لباسش هست 

امتیاز:

27+

---------------------------------------------------

پناه جوننکات مثبت:

درخت برگ حساب میشه

کوله پشتی صورتی

دخی کلاه سرش

لباس دخی سفید

امتیاز:

25+

-------------------------------------------


کامنت ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 5 شهریور 1397 10:44 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30