★دخملاجون★ سلام دخمل جونا ما این وبو به افتخار تمام دخملای دنیا زدیم پس اینجا وب خودتونه نظر فراموش نشه پست ثابت رو هم حتما بخونید تا با قانونای وب آشنا شید O /♥\ \ / ████ ╬╬ ╬╬ ╬╬\O ╬╬/▌ ╬╬// ╬╬ ╬╬ ╬╬ ╬╬\O ╬╬/▌ ╬╬/ \ █████ ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ....I Love you ......I Love you .......I Love you tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com 2018-10-15T19:55:28+01:00 mihanblog.com کاوایییییییییییییی 2018-10-15T14:03:27+01:00 2018-10-15T14:03:27+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1191 ^^Ailin^^ ای جانم اینو ببینینخیلی کاواییه!! ای جانم اینو ببینین


خیلی کاواییه!!
]]>
My friend 2018-10-15T12:40:37+01:00 2018-10-15T12:40:37+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1190 Mєℓιкα.M چند تا حرف به دوستاماکیپ نتی 4 نفرمونخودم ، دریا جوووونم ، ماهانا ی عزیزممممم و آیلین ژونمن این اکیپو خیلی میدوستمزندگیمو براش میدممن عاشقم اونم عاشق دوستای نتیمیه عاشق اونم نه به این معنی بعد از چند وقتی دوران عاشقیم تموم شهتا وقتی که زنده ام عاشق اکیپمو دوستامم و اکیپو دوستامم معشوق مننI love my campاکیپم عاشقتماینم اکیپمون چند تا حرف به دوستام
اکیپ نتی 4 نفرمون
خودم ، دریا جوووونم ، ماهانا ی عزیزممممم و آیلین ژون
من این اکیپو خیلی میدوستم
زندگیمو براش میدم
من عاشقم اونم عاشق دوستای نتیم
یه عاشق اونم نه به این معنی بعد از چند وقتی دوران عاشقیم تموم شه
تا وقتی که زنده ام عاشق اکیپمو دوستامم 
و اکیپو دوستامم معشوق منن
I love my camp
اکیپم عاشقتم
اینم اکیپمون
]]>
Valenrine cake 2018-10-15T12:38:18+01:00 2018-10-15T12:38:18+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1189 Mєℓιкα.M Oh ymmiiiiبه به یه کیک ولنتاین دلیشس و خوشمزه Oh ymmiiii
به به یه کیک ولنتاین دلیشس و خوشمزه


]]>
Girly cake 2018-10-15T12:36:50+01:00 2018-10-15T12:36:50+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1188 Mєℓιкα.M آممممم به به چه کیکی آممممم به به چه کیکی
]]>
Girly walpaper 2018-10-15T12:35:35+01:00 2018-10-15T12:35:35+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1187 Mєℓιкα.M هوووورااینم از یه والپیپر دخترونه هوووورا
اینم از یه والپیپر دخترونه
]]>
^^ 2018-10-15T11:38:53+01:00 2018-10-15T11:38:53+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1186 Mєℓιкα.M Oh im good You is bad  And Im not game اوه من خوبم این تویی که بدیدرضمن من بازیچه نیستم
Oh im good 
You is bad 
 And Im not game 

اوه من خوبم 
این تویی که بدی
درضمن من بازیچه نیستم
]]>
گِـرلـی اِم 2018-10-15T11:02:35+01:00 2018-10-15T11:02:35+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1185 مِــــلــیــოεℓɨkムــڪآ سَـلـآمـ بَـچِـه هـآگِـرلـی اِمبِـریـد اِدآمـه سَـلـآمـ بَـچِـه هـآ
گِـرلـی اِم
بِـریـد اِدآمـه
]]>
^_^ 2018-10-15T10:44:14+01:00 2018-10-15T10:44:14+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1184 مِــــلــیــოεℓɨkムــڪآ]]>
GIRLY 2018-10-12T12:15:18+01:00 2018-10-12T12:15:18+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1180 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ2701fbd4e5e9f9237911ce8fc2ea0651_watercolor_print_watercolor_flowers.jpg (236×305)
706bb83d5c297dc815c812b39836022f.jpg (236×419)

92c2bedfc6e34214abbf2addad9193be.jpeg (640×477)

79180cffaa4790bb1d5028fa8658c760.jpg (720×1089)


9271014a00c73e56c785856854015a17.jpg (500×405)


kolay_orgu_sac_modelleri.jpg (479×583)
]]>
هستی خیلی ...... 2018-10-10T12:52:54+01:00 2018-10-10T12:52:54+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1177 Mєℓιкα.M واقعا نمیدونم چی بت بگم هستیخانوم هستی ، میس کاراملی ، میس پشمکی ، ملکه شکلاتی ، ترنم و دخی باحاااال(بمیرم برات هزار تا اسم داری)واقعا خیلی بیشعوریخیلی بی ادبی خیلی بی نزاکتیخیلی بی شخصیتیخیلی خرابیخیلی عقده ایی خیلی کمبود داریخیلی بد بختیخیلی بیچاره ایخیلی دیوونه ایخیلی روانی ایخیلی احمقیخیلی تیمارستاتیخیلی بی عقلیخیلی پشمیاومدیم آبروتو ببریمبالاخره زمان سقط شدنت فرا رسیدهههههههههههههنمیدونم ار کجا شروع کنم با اون ک*کش بازیات ولی بالاخ
واقعا نمیدونم چی بت بگم هستی
خانوم هستی ، میس کاراملی ، میس پشمکی ، ملکه شکلاتی ، ترنم و دخی باحاااال(بمیرم برات هزار تا اسم داری)
واقعا خیلی بیشعوری
خیلی بی ادبی 
خیلی بی نزاکتی
خیلی بی شخصیتی
خیلی خرابی
خیلی عقده ایی 
خیلی کمبود داری
خیلی بد بختی
خیلی بیچاره ای
خیلی دیوونه ای
خیلی روانی ای
خیلی احمقی
خیلی تیمارستاتی
خیلی بی عقلی
خیلی پشمی
اومدیم آبروتو ببریم
بالاخره زمان سقط شدنت فرا رسید
ههههههههههههه
نمیدونم ار کجا شروع کنم با اون ک*کش بازیات ولی بالاخره باید شروع کنیم

هستی  معلومه تو یه پسری حرفای میزنی که شخصیت خانوادگیتو میبری زیر سوال

واقعا با چه رویی این حرفا میزنی؟؟

عکسا همه اینجا میزارم ابروت میبرم خودت خواستی

تو ارزشی نداری هیچکس از رفتن تو ناراحت نمیشه بلکه خیلی هم خوشحال میشن

پس به زبان فارسی میگم گورتو از نت گم کن  فهمیدی؟؟

برو و دیگه تا مردی پیدات نشه 

انشالله خبر مرگتو بیارن

اونوقته که قول میدم کلی مژدگانی بدم

تو خیلی بی شخصیتی فحش هایی که دادی + 50 سال بود

واقعا خیلی بی ادبی فحش هات خواهر مادری بود

الهی خدا لعنتت کنه

بد بخت شی

از زندگی خیر نبینی
__________________________________________________________
 دوستان یک سال پیش یه دختری(پسر بودا البته) وارد نت شد و کارای زشتشو شروع کرد

اول اینکه خیلی بی ادب بود و از هر چی و هر کی که بگی کپی کار تر بود

یه مزاحم که از شدت کمبود خودش به خودش نظر میداد و کاربری های دروغین تو میهن بلاگ درست میکرد و

 اونارو تو وبش نویسنده میکرد در صورتی که بازدیداش کلا 7 ، 8 تا تو روز بود 

اون خیلی دختر بی ادبیه

همش خودشو مظلوم نشون میده در صورتی که یه دیو بزرگه تو یه بدن انسان

هیچوقت باهاش دوست نشید واقعا تاثیر بد روتون میزاره

میدونین داستان از کجا شروع شد؟(البته از اول روانی بودا)

یه روز تو یه مسابقه در یه وب از یکی از دوستانم( روژان) شرکت کرد

عکسای بد داد و امتیازش کم شد اونوقت شروع کرد به لجبازی 

بعد اومد و به منو دوستام فحش داد و از رومون کپی کرد

با اینکه کد نویسی بلد نبود ولی از روی پینکی پای و بقیه کلی کد کپی کرد

تا جایی که میتونست خودشو بد بخت کرد

واسه خودنمایی دلسوزوندن یه سری چرند به هم دیگه

 بافت و با یه اسم دیگه اومد و گفت هستی مرده تا خودشو تو دل دیگران جا کنه (آخه بد بخت اصلا کسی دوسش نداشت)

بعدم رفت تو نماشا و کلی کپی کاری کرد و انقدر ضایع کپی میکرد که آدرس زیرنویسای ویدیو ها زیرش بود

بعدم اومد به ما تهمت کپی زد تو نماشا که ویدیو ها کپی که کاملا و کاملا و کاملا دروغ میگفت 

بعدم از ترس کانالشو بست و رفت

اما این فرد انقدر پر رو بود که بازم اومد و کلی فحش های خواهر مادری داد و رفت  -----------------------------
دوستان این هستی اشغال امده وب علیه من و ملیکا زدن


این ادرس وبش 

http://darya-an.blogfa.com/


حتی موس تضویر کپی از وب قبول میکنم من هست

دوستان از من و ملیکا حمایت کنین وبش برین ممنون

--------------------------------

ههه هستی خانم جراتش دارم نظراتتو حذف میکنم
تو سگ کی باشی من از تو روانی بترسم؟؟
بدبخت ابروت میبرم همه جا حالا ببین
یه کاری میکنم مثل سگ پشیمون بشی هنوز من نشناختی
وب علیه من و ملی میزنی؟؟
ما علیه تو وب  میزنیم فکر میکنی ازت کم میاریم؟؟
دختر دهاتی معلوم پسری   رو دادیم بهت پرو شدی؟؟
فکر کردی کی هستی  ادم نیستی که تو
برو دهنت جمع کن هر چی لایق خودت به ما نسبت نده
من  چند نفر مثل تو از وب شوت کردم بیرون
تو که عددی نیستی
حالا ببین اگر مثل سگ پشیمون نشدی
اسمم دریا نیست اگر تو رو از وب و نت پرت نکنم بیرون
و به گوه خوردن نندازمت
دختر روانی هر چی میگی خودتی فهمیدی؟؟
زبان نفهم هستی ایشالله
تنها ارزوم اینه خبر مرگت بیارن ایشالله
بمن فحش میدی نه؟دوستان حرفاش واقعا افتضاحه فقط یه لحظه نگا کنین
این دو عکسو از وب خودش برداشتم
درضمن برای بزرگ شدن تمام عکس ها بزنید روش

ببینید این لخی باحال چقدر بی ادب هست و چقدر فحش های بد میده
اینم یه نفر دیگه بهش نظر داده اما تو وبش گفته ،ا بهش دادیم
اینم جواب های فوق العاده بی ادبانش به نظرات دریا جون

هستی واقعا خیلی بیشعوری
متاسفم برات
------------------------
بد بخت اومد به غلط کردن افتاد تا اسم فتا اومد
الانم وبشو حذف کرده و رفته
حالا اگه بازم نیاد
اینو بینین


دوستان این بیشعور دیشب با اسم جدید میس وانیلی اومد نت(والا از هرچی کارامل و پشمک و وانیل حالم بهم خورد)
دختره عوضی اومده از خودش دفاع کنه

دختره اومده ازخودش دفاع میکنه
وقتی هم ازش سنشو پرسیدم ضر زد
ههههههههههه میگه اون  ادم خوبیه
به دریا جون گفته من پسرم اخه روانی من عکسمو به اجی دریا نشون دادم چرا ضر مفت میزنی؟
اون اصلا خواهر نداره واسه همین به جونش قسم خورده
من ادم خوبی نیستم هان؟؟؟؟؟
هاهاها دختره ترسو
بدبخت ترسووووووووووووووو
]]>
معرفی انیمه:لاو لایو 2018-10-10T12:18:17+01:00 2018-10-10T12:18:17+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1178 ^^Ailin^^ سلام بچه هااومدم با معرفی بهترین انیمه ای که دیدینlove live!برین ادامه سلام بچه ها

اومدم با معرفی بهترین انیمه ای که دیدین

love live!

برین ادامه
]]>
اجی دریا و ماهانا 2018-10-07T20:09:32+01:00 2018-10-07T20:09:32+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1120 Mєℓιкα.M این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. Girly picture 2018-10-04T07:39:53+01:00 2018-10-04T07:39:53+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1176 Mєℓιкα.M سلامامروز چند تا عکس دخترونه و کار آمد اوردمبیشتر وسایل دخترونه انبفرما ادامه سلام
امروز چند تا عکس دخترونه و کار آمد اوردم
بیشتر وسایل دخترونه ان
بفرما ادامه
]]>
عکسای فیک 2018-09-30T18:25:25+01:00 2018-09-30T18:25:25+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1175 مِــــلــیــოεℓɨkムــڪآ هآی برو ادامه بچه ی خوب^____^ هآی برو ادامه بچه ی خوب^____^ ]]> عکس دخی^_^ 2018-09-30T18:11:47+01:00 2018-09-30T18:11:47+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1174 مِــــلــیــოεℓɨkムــڪآ سلآم دخملآخوبین؟کلی عکس آوردم برا دیدن برو ادامه مطلب 

سلآم دخملآ
خوبین؟
کلی عکس آوردم برا دیدن برو ادامه مطلب 
]]>