★دخملاجون★ سلام دخمل جونا ما این وبو به افتخار تمام دخملای دنیا زدیم پس اینجا وب خودتونه نظر فراموش نشه پست ثابت رو هم حتما بخونید تا با قوانین وب بیشتر آشنا شید O /♥\ \ / ████ ╬╬ ╬╬ ╬╬\O ╬╬/▌ ╬╬// ╬╬ ╬╬ ╬╬ ╬╬\O ╬╬/▌ ╬╬/ \ █████ ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ....I Love you ......I Love you .......I Love you tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com 2017-09-25T05:06:55+01:00 mihanblog.com مدرسه نزدیکه 2017-09-13T06:57:44+01:00 2017-09-13T06:57:44+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1044 darya♥ چن تا عکس اوردممدرسه نزدیکهمیشه بیخال اینا بشی؟؟من بیخال هر چی بشم بیخیال کامپیوتر نمیشم


چن تا عکس اوردم

مدرسه نزدیکهمیشه بیخال اینا بشی؟؟


من بیخال هر چی بشم بیخیال کامپیوتر نمیشم


]]>
عید سعید قربان بر همه مسلمانان مبارک 2017-09-01T04:01:02+01:00 2017-09-01T04:01:02+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1042 darya♥

]]>
♥ امروز تولد عشقم اجی پرنیان ♥ 2017-08-13T14:15:26+01:00 2017-08-13T14:15:26+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1039 darya♥ سلام دوستان خوبیمیدونی امروز چه روزیخوب معلومه تولد بهترین اجی من اجی پرنیان براش تولد گرفتم  برین ادامه زود باشین جشن داریم

سلام دوستان خوبی

میدونی امروز چه روزی

خوب معلومه تولد بهترین اجی من اجی پرنیان

براش تولد گرفتم 

برین ادامه زود باشین جشن داریم


]]>
دخـــتـــرۅنــــہ 2017-08-08T05:54:01+01:00 2017-08-08T05:54:01+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1038 Sara نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَمنه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَدهَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَمروی چَمَن هآ غَلت میزَنَم عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَندوَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮبوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنمخدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنمشَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنموَ


نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَمنه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد
هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَمروی چَمَن هآ غَلت میزَنَم
عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند
وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮبوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند
نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم
لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند
گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنمخدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم
وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم
شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم
بَلد نیستَم
تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنموَ بگویَم دوستَت دآرَم
وقتـﮯ حتـﮯبه تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَموَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،
دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَدمَن خآلِصآنه هَمینَم!!

]]>
عکس های نوشته دار دخترونه 2017-08-07T05:59:09+01:00 2017-08-07T05:59:09+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1033 darya♥ من اینقدر این عکس های نوشته دار دوس دارم براتون

من اینقدر این عکس های نوشته دار دوس دارم براتون
]]>
دختـ ـ ـ ـر^_^ 2017-08-04T08:00:56+01:00 2017-08-04T08:00:56+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1032 rojae^_^ ]]> جکهای باحال دخترا ، پسرا 2017-07-29T06:34:47+01:00 2017-07-29T06:34:47+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1029 мαhłα جکه جک لطیفه طنزخواهر جانم بیا ادامه انقد لفتش نده باووووووانقد باحاله به جون خودمنخونی حتما یه چیزی زدیهان یادم اومدکانت ندی که کلا فکر میکنم کلتو به در و دیوار زدی....خخخخخخچ شاعریم مندارم میگم بیا ادامهــهووووووی جکه جک لطیفه طنز
خواهر جانم بیا ادامه انقد لفتش نده باوووووو
انقد باحاله به جون خودم
نخونی حتما یه چیزی زدی
هان یادم اومد
کانت ندی که کلا فکر میکنم کلتو به در و دیوار زدی....
خخخخخخ
چ شاعریم من
دارم میگم بیا ادامهــ
هووووووی
]]>
امروز تولد اجی هلنا 2017-07-24T11:43:20+01:00 2017-07-24T11:43:20+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1030 darya♥ سلام دوستانامروز تولد بهترین اجیم هلنا براش تولد گرفت امیدوارم دوست داشته باشی برای جشن برین ادامه


سلام دوستان

امروز تولد بهترین اجیم هلنا

براش تولد گرفت امیدوارم دوست داشته باشی

برای جشن برین ادامه

]]>
کارت پستال و عکس نوشته روز دختر جونیا 2017-07-24T08:20:38+01:00 2017-07-24T08:20:38+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1027 мαhłα الان عکس نوشته تبریک روز دختر آوردم بزارید پرو یا واسه رفیقا بفرستین....کامنت فراموش نشه دخی جونیا الان عکس نوشته تبریک روز دختر آوردم بزارید پرو یا واسه رفیقا بفرستین....
کامنت فراموش نشه دخی جونیا

Image result for ‫روز دختر‬‎

]]>
تکستـــهایـ باحال تبریک روز دختر 2017-07-24T06:15:56+01:00 2017-07-24T06:15:56+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1026 мαhłα واستون متن تبریک روز دختر آوردم میتونید عکس نوشته درست کنید بزارید پروفایلاتون یا واسه رفیق فابریکاتون بفرستین واستون متن تبریک روز دختر آوردم میتونید عکس نوشته درست کنید بزارید پروفایلاتون یا واسه رفیق فابریکاتون بفرستین

Image result for ‫روز دختر‬‎

]]>
↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ 2017-07-21T10:50:20+01:00 2017-07-21T10:50:20+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1024 ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘   ↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚   ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚   ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

 

↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ

 

♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ

 

♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰

]]>
عشق اول 2017-07-21T10:45:46+01:00 2017-07-21T10:45:46+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1023 ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘   عشق اول هیــــــچ وقت فرامـــــــوش نمیشه … چون اولین حســــــه که تنهاییــــــــتو پر کرده … چون قــــــــــلبت اولین تلنـــــــــگر رو خورده … مثه روز اول مــــــدرسه … هیچ کـــــس اولین روز مدرسشو فراموش نمیکنه …! پس خودتـــــــــونو اذیــــــت نکنین …!! Image result for ‫عکس سلنا متحرک‬‎

 

عشق اول هیــــــچ وقت فرامـــــــوش نمیشه …

چون اولین حســــــه که تنهاییــــــــتو پر کرده …

چون قــــــــــلبت اولین تلنـــــــــگر رو خورده …

مثه روز اول مــــــدرسه …

هیچ کـــــس اولین روز مدرسشو فراموش نمیکنه …!

پس خودتـــــــــونو اذیــــــت نکنین …!!


]]>
^_^منـ یهـ دخترمـ ـ ـ ـ^_^ 2017-07-20T13:32:45+01:00 2017-07-20T13:32:45+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1022 rojae^_^ ]]> همین الان یهویی پیداش کردم 2017-07-18T07:19:40+01:00 2017-07-18T07:19:40+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1021 darya♥

]]>
✔ مـنــ یـکـــ دخـترمــ 2017-07-17T05:41:59+01:00 2017-07-17T05:41:59+01:00 tag:http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1018 rojae^_^ مـنــ یکـــ دخــترمـ ✔ مـیـبینــمــ ... مـیـفهـممــ ... ✔ امـآ ســکوتــــ مـیکــنمــ تـآ تـو نـفهـمیـــ ... ✔ حـوآسـمــ بـهـ تـمـآمــ جــزئیـآتــــ ایـنــ دنـیــآ هـســتـــــ ✔ تـمــآمــ و کـمـآلـــ ... بـیـ هـیچـــ سـآنـســوریـــ ... ✔ مـنــ یـکــــ دخـترمــ ✔ دلـمــ کـهـ بـشــکنــد ✔ دیـگــر بـند نـمیــخـــورد ...! ✔ امــآ بـهـ رویـتـــ نـمیــ آورمـــ کـهـ زخــمشــ نـآعـلـآجــ اســتـــــ ... ✔ نـآعـلـآجــ 

مـنــ یکـــ دخــترمـ

✔ مـیـبینــمــ ... مـیـفهـممــ ...

✔ امـآ ســکوتــــ مـیکــنمــ تـآ تـو نـفهـمیـــ ...

✔ حـوآسـمــ بـهـ تـمـآمــ جــزئیـآتــــ ایـنــ دنـیــآ هـســتـــــ

✔ تـمــآمــ و کـمـآلـــ ... بـیـ هـیچـــ سـآنـســوریـــ ...

✔ مـنــ یـکــــ دخـترمــ

✔ دلـمــ کـهـ بـشــکنــد

✔ دیـگــر بـند نـمیــخـــورد ...!

✔ امــآ بـهـ رویـتـــ نـمیــ آورمـــ کـهـ زخــمشــ نـآعـلـآجــ اســتـــــ ...

✔ نـآعـلـآجــ اسـتـــ و ... شــآیـد هـمیـشـــگیـــ ...

✔ مـنــ یـکـــ دخـترمــ

✔ و گـآهـیـــ مـیـــآنـــ ایـنـــ هـمهـ انـســـآنـــ نــرمـآلـــ

✔کـمــ مــیــ آورمــ از مــآنـدنــ ، خـستـهـ مـیــشــــومــ ...

✔ مـیبــرمــ ...!

✔ مـنـــ یـکـــ دخـترمـــ

✔ صـــآفــــمــ

✔ ســآدهـ امــ

✔ ایـنـــ دخـتر بـودنـــ رآ دوسـتـــ دآرمـــ ...!

]]>