★دخملاجون★ سلام دخمل جونا ما این وبو به افتخار تمام دخملای دنیا زدیم پس اینجا وب خودتونه نظر فراموش نشه پست ثابت رو هم حتما بخونید تا با قانونای وب آشنا شید O /♥\ \ / ████ ╬╬ ╬╬ ╬╬\O ╬╬/▌ ╬╬// ╬╬ ╬╬ ╬╬ ╬╬\O ╬╬/▌ ╬╬/ \ █████ ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ....I Love you ......I Love you .......I Love you http://dokhmalajon.mihanblog.com 2018-08-15T02:18:16+01:00 text/html 2018-08-09T20:09:47+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com darya♥ دوستان وب مسابقه ای اجی مایسا برین شرکت کنین http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1128 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">http://competitionblog.mihanblog.com/</font></div> text/html 2018-08-07T19:42:47+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com darya♥ مسابقه دخی کره ای سری اول (مرحله چهارم) http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1126 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خوب مرحله چهارم شروع شد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دوستان کسانی که مراحل قبل عکس نداده بودن بدن&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خوب این مرحله&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">موضوع :</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">گیف دخی کره ای چند نفره&nbsp; (هر چی فقط متحرک باشه وبیشتر از 3 نفر باشه دخی هاش )</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://pa1.narvii.com/6480/952055b8b5ffef62baba7492de446280182767a0_hq.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نکات مقبت:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بیشتر از&nbsp; 4 نفر باشن&nbsp; 10+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">موهای یکیشون بسته باشه (فرقی تداره چند نفر حداقل یکیشون موهاش بسته باشه ) 7+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دامن پوشیده باشه یا شلوارک 6+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">کفش همشون مشکی باشه 9+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">توی یه جای بسته مثل خونه باشه (خیابان یا بیرون قبول نیست) 5+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">کفش از این چرخه داشته باشه (مثل تصویر) 8+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">--------------------------------------------</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دوستان توجه کنین نکات منفی نداریم نکات مثبت جمع میشه اخر&nbsp; معلوم میشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">اگر سخته موضوع دوم میدم ولی نکات مثبت کمتر داره نسب به موضوع&nbsp; بالا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">موضوع دوم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دخی کره ای متحرک (بیتشر از 2 نفر نباشه)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8121335800/sooyoung_large.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نکات مثبت :</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دستش به صورت قلب&nbsp; &nbsp;6+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">موهاش چتری باشه 3+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">در حال خندیدن باشه&nbsp; مثل همین تصویر 5+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دستبند یا ساعت یا انگشتر دستش باشه 4+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">----------------------------</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خوب اینم از موضوع دوم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">کسانی که موضوع اول دادن میتونن موضوع دوم بدن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نکات مثبت بالا میره یعنی امتیاز بالا میره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">راستی تعویض عکسم داریم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">کسانی مرحله قبل عکس ندادن بدن&nbsp; ممنون</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div> text/html 2018-08-04T10:29:07+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com darya♥ اجی ملیکا بیا اینجا http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1125 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2018-08-02T20:54:09+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com darya♥ مسابقه دخی کره ای سری اول (مرحله سوم) http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1124 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">سلام دوستان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">موحله سوم شروع شد</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font size="4">مرحله قبل تعویض عکس نداریم&nbsp; ولی کسانی که عکس هنوز ندادن میتونن عکس بدن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و گفتم نکات منفی نداریم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">ونکات مثبت امتیاز حساب میشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خوب بریم سراغ موضوع این مرحله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">موضوع :دخی کره ای توی&nbsp; بارون یا&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp;( زمین خیس باشه قبوله یا چتر گرفته باشه سرش قبوله)&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">این مرحله میتونی یکی از این 3 تا بالای بدین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img width="1" height="738" style="width: 446px; height: 431px;" src="http://s9.picofile.com/file/8333426726/Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B8_%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B5_%DB%B4%DB%B1"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نکات مثبت :</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">زمین خیس باش 10+ (این امتیاز بیشتر دادم چون جز اصلی)</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">چتر بی رنگ (رنگ نمیدونم&nbsp; همین چتر که رنگی نیستن) 8+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دور ورش درخت و سرسبز باشه 6+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">گل روی سرش باشه 7+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">موهاش کوتاه باشه 4+</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">-------------------------</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">راستی تعویض عکسم داریم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div> text/html 2018-07-24T21:14:50+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com darya♥ مسابقه دخی کره ای سری اول (مرحله دوم) http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1123 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خوب مرحله دوم شروع شد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مرحله قبل خیلی اسان بود&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">راستی در رابطه با امتیاز مثبت که مرحله قبل گرفتین بگم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">اینکه ما مسابقمون با بقیه فرق میکنه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و ما نکات منفی نداریم اصلا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">ولی به شرطی که نکات مثبت زیاد داشته باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">چون نکات مثبت جمع میکنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">چون نکات منفی نداره پس ار صد حساب نمیکنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">همین نکات مثبت جمع میشه همین&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">منم امتیاز نکات مثبت بیشتر میدم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">حذفی نداشتیم و نخواهیم داشت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">فقط&nbsp; تعویض عکس مرحله قبل دیگه تعویض نمیکنم عکس بدین اونای موندن&nbsp; &nbsp;میتونن عکساشون بدن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">راستی عکس تکراری ندین چون قبول نمیکنم اصلا&nbsp; گذاشته نمیشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دخی کره ای با موضوع:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دخی کره ای با پالتو یا کاپشن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img width="420" height="420" alt="Image result for ‫دختر کره ای با پالتو‬‎" src="http://www.coca.ir/wp-content/uploads/2017/10/korean-overcoat-women-5.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نکات مثبت :</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">پالتو این رنگی&nbsp; 8+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">کیف دستش باشه 5+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">شلوار مشکی یا شلوارک یا جوراب شلوار مشکی&nbsp; &nbsp;3+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">عینک&nbsp; داشته باشه 7+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دستبند یا ساعت یا گوشواره داشته باشه 2+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">توی خیابان باشه&nbsp; 4+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">-------------------</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خوب نکات منفی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">فقط عکس تکراری ندین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">راستی مال امتیاز منفی نداریم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">امتیاز مثبت هر مرحله فقط جمع میشه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div> text/html 2018-07-18T15:19:57+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com darya♥ مسابقه دخی کره ای سری اول (مرحله اول) http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1122 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دوستان&nbsp; مرحله اول شروع شد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">یه چیزی الان بگم&nbsp; من عکس های میگم&nbsp; که هیچ مسابقه ای نداده باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">البته سعی میکنم&nbsp; موضوع ها بیشتریا تکرارین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">پس نگین سخته و پیدا نمیکنم&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">البته دیگه خیلی سخت باشه استثنا قائل میشم وقبول میکنم عکستون</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">اگر از مسابقات بقیه بردارین&nbsp; امتیاز منفی داره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">چون مرحله اول&nbsp; امتیاز منفی نمیگیرن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">اگر واقعا براتون سخت موضوع که میدم&nbsp; بگین&nbsp; حتما تا&nbsp; موضوع دوم بدم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp;راستی یه چیزی یادم نرفته</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مسابقه ما حذفی نداره اصلا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">حتی یک مرحله عکس ندین حذف نمیشین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">فقط امتیاز ها مشخص میشه نفر اول تا چهارم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">راستی کسانی که میمنون اخر سر 50 نظر وبشون میدم غیر از&nbsp; 4 نفر اول</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خوب اینم از این</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بریم موضوع این مرحله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دخی کره ای&nbsp; :دختر کره ای با لباس سنتی یا لباس هانبوک</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.upsara.com/images/y1gc_hanbok1546.jpg" width="342" height="493"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خوب یه توضیح دیگه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">من اولین نفری هستم همچین موضوعی میزاره تا حالا ندیدم کسی بزاره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خوب خوب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بریم نکات مثبت:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">همین دختر باشه&nbsp; 8+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">لباسش سبز باشه 5+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">عکس گل روی لباسش باشه&nbsp; 6+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دامنش مشکی باشه 3+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">لباس ملکه باشه (سریال کره ای زیاد دیدن بیشتریا لباس ملکه میدونی کدوم میگم) 4+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">یه راهنمای این دخنر هنرپیشه اس</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">---------------------------------------</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نکات منفی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">چون مرحله اول نکات منفی ندارین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مهلت&nbsp; &nbsp;دارین با خیال راحت عکس بدین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">همه عکس بدن سری بعد میزارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">--------------------------------------------------------</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خوب دوستان میخوام موضوع دوم بزارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">این موضوع دوم سخته ولی پیدا میشه یه سریال میدم کسی ندیده باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">راستی امتیاز مخصوص داره موضوع دوم البته به شرطی که&nbsp; موضوع اول داده باشین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و امتیاز مخصوصش&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">50 امتیاز برای مرحله اخر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و 100 نظر توی وب شما ها دوستان</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خوب اینم موضوع دوم :</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دخی کره ای با اینجوری لباس (اینم لباس سنتی ولی&nbsp; مثل&nbsp; موضوع اول نیست و سریال تلویزونی تاریخی زیاد این مدل لباس دیدین راحت پیدا میشه اون سریال سرچ کنین)</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بخدا اینقدر راحت دادم&nbsp; پس اعتراض نکنین ناراحت میشم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://harfetaze.com/wp-content/uploads/2017/12/malake-key-6.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نکته مثبت :</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">لباس قرمز 5+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">تاج یا گلسر نقره ای رو موهاش : 4+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">موهاش جمع (حتی جمع باشه&nbsp; یه قسمت باز باشه قبول نیست باید کلا جمع باشه موهاش) 2+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خوب دوستان موضوع دوم خیلی راحت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">راستی موضوع دوم عکس عین خودم ندین قبول نیست</font></div> text/html 2018-07-16T15:42:29+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com darya♥ دوستان مسابقه دخی کره ای http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1121 <font size="4"> </font><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سلام دوستان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;من خیلی وقته اس دلم میخواد مسابقه دخی کره ای بزارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای همین میزارم&nbsp; بعد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای شرکت در مسابقه فقط&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اسم و ادرس وبتون تو همین پست بدین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">همین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;شرکت در این مسابقه مجانی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ظرفیت شرکت کننده ها&nbsp; بی نهایت ولی تا روز سه شنبه ساعت 9 شب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وقت دارین&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یه ارفاق فعلا تا همین امشب وقت داری ثبت نام</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بعد از اون دیگه&nbsp; ثبت نام نمیکنم&nbsp; &nbsp;برای مسابقه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جوایز هم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نفر اول :2000 نظر به وبش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نفر دوم :1000 نظر به وبش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نفر سوم :500 نظر به وبش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نفر چهارم :200 نظر به وبش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اینم از جوایز&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">زود ثبت نام کنین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جدول شرکت کننده&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="text-align: center; border: 3px solid rgb(102, 0, 204); border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 204, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 3px solid rgb(102, 0, 204); border-collapse: collapse; width: 50%;"><font size="4"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">&nbsp;اسم خوشگلش<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></font></td><td style="text-align: center; border: 3px solid rgb(102, 0, 204); border-collapse: collapse; width: 50%;"><font size="4"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">&nbsp;وبلاگش<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></font></td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 3px solid rgb(102, 0, 204); border-collapse: collapse; width: 50%;"><font size="4">&nbsp;پناه جون</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;">http://mykhatere.mihanblog.com</td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">ماهانا جون</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font>http://m-takset.mihanblog.com/<span style="font-size: large;">&nbsp;</span></td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">ملیکا جون</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font>&nbsp;http://moosighi11.mihanblog.com/</td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">مهرگان جون</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;وب نداره</font></td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">زهرا جون</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;وب نداره</font></td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">افکار جون</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font>http://magicalstories.mihanblog.com/&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;رویا جون</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font>&nbsp;http://stories-land.mihanblog.com/</td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">راضیه جون</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font>http://test34t.mihanblog.com/</td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">دیانا جون</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font>http://code2.mihanblog.com/</td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;آیلین جون</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;وب نداره</font></td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">فاطمه جون</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font>http://kaktooos.mihanblog.com/&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">فاطمه جون</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font>http://dokhtaraneh00.blogsky.com/&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">آنجی یاماتو جون</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font>http://kartoniha2017.mihanblog.com/</td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">نفس جون</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">http://goolnargess.blogfa.com/</font></td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;زهرا جون</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font>http://one-way-road.mihanblog.com/&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;نسترن جون</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">وب نداره&nbsp;</font></td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font>لیـســا جون<br></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">http://lisa-dokhi.mihanblog.com/&nbsp;</font></td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;مرضیه جون</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;http://setaregantnnis.avablog.ir/</font></td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;فاطمه&nbsp; جون</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">http://khateratekoudaki.mihanblog.com/</font></td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">گیتی جون</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">http://raceblog.mihanblog.com/&nbsp;</font></td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font></td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font></td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font></td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font></td></tr><tr><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font></td><td style="border:3px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="4">&nbsp;</font></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: center;"><table style="text-align: center; border: 3px solid rgb(102, 0, 204); border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 204, 255); width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody></tbody></table></div><font size="4"> </font> text/html 2018-07-15T19:09:32+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com ❤✿Melika .m✿❤ اجی دریا و ماهانا http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1120 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2018-07-12T19:27:06+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com darya♥ اجی پناه بیا اینجا http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1119 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2018-07-05T09:01:21+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com ❤✿Melika .m✿❤ ست ورزشی دخترونه http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1118 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">سلام چند تا عکس از ست لباس ورزشی دخترونه اوردم<br>حتما ببینین<br></font><br><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><img class="irc_mi" src="https://photo4.ir/wp-content/uploads/2017/09/22669-1-photo4-ir.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="Image result for ‫ست لباس ورزشی دخترانه‬‎" height="372" width="372"><br>بقیه در ادامه<br></font></font></div></div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"> </font> text/html 2018-06-21T15:43:44+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com darya♥ امروز تولد اجی مائده اس http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1114 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">سلام دوستان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">امروز تولد داریم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">تولد کی اجی مائده گلم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/3594899790859904211/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9.jpg" alt="Image result for ‫تولد مائده‬‎" width="381" height="297"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">برای جشن به ادامه مطالب بروید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-06-03T17:59:28+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com ❤✿Melika .m✿❤ دخترا چی دوس دارن؟ http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1113 <div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s9.picofile.com/file/8268384442/fu5404.jpg" alt=""></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s9.picofile.com/file/8268384384/fu5401.jpg" alt=""></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s9.picofile.com/file/8268383976/fu5397.jpg" alt=""></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s8.picofile.com/file/8268383900/fu5396.jpg" alt=""></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">من واقعا اینارو می دوستم شما چی؟<br></font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> </font></div> text/html 2018-05-09T11:31:14+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ A Little Bit Girly http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1112 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8325881934/0a863068d02a4d13c80ee7f8065c3047.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8325881942/2a899c170a395531c2b12758cdfe6440.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8325882000/30f758bb0881697431b1bd6ac326abf0.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325882034/54b0c863d270bcf64aede6e16b98dfd7.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325882050/83e1ab4c4f8ff58d644de3318ac78c23_girlie_style_girly_girl.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8325882092/28734bc0727b16326f47a7dd113181f2.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325882100/983916_online_dating_profile_quotes.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325882150/a3a8e58e556312213406db84be41a788.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325882184/bbd86276321c24941aafae6319b89bed.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8325882200/cropped_homepage_slider3.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325882234/Japanese_20Girly_20Pink_20Cute_20Cat_20Flats_20Hand_Draw_20Canvas_20Shoes_20GG436_original.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325882242/tumblr_m7ghlf0JYI1qfndl6o1_500_large.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8325882126/25464382d4eb6b873ed7e83cb9746d0d.jpg"></div> text/html 2018-05-06T11:35:00+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ GIRLS http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1111 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325579268/1b57da7ea22e6218efaf611d09e6f77c.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325579418/52ec207846af69762ff2d15e817b5503.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8325579368/73a96654331185560f56b74a2a97f785.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8325579300/26d2dff8b81ec7520963a3b2ca3fc45c.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8325579284/08cad1ff9c82a099dd1d711002f0952a.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5">×کــامــنت پلیـــــــــز×</font></div> text/html 2018-05-01T19:44:32+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ Jinjoo Lee http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1110 <div style="text-align: center;"><font size="4">سلآآآآآآآآآآآآم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">من بعد مدت ها برگشتم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">ولی نه تنها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بلکه با دوست دخترم&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">اینم شما و دوست دخترم جینجو لی گیتاریست بند مورد علاقم DNCE</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8325146776/j2.png"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325146800/j3.png" alt="j3.png (400×507)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8325146834/j4.jpg" alt="j4.jpg (400×350)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325146768/j1.png" alt="j1.png (400×400)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325146850/j4.png"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8325146868/j5.png" alt="j5.png (400×259)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8325146876/j6.png"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325147400/j8.jpg" alt="j8.jpg (400×272)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325228234/j8.png"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325146884/j7.png" alt="j7.png (400×338)"></div>