★دخملاجون★ سلام دخمل جونا ما این وبو به افتخار تمام دخملای دنیا زدیم پس اینجا وب خودتونه نظر فراموش نشه پست ثابت رو هم حتما بخونید تا با قوانین وب بیشتر آشنا شید O /♥\ \ / ████ ╬╬ ╬╬ ╬╬\O ╬╬/▌ ╬╬// ╬╬ ╬╬ ╬╬ ╬╬\O ╬╬/▌ ╬╬/ \ █████ ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ....I Love you ......I Love you .......I Love you http://dokhmalajon.mihanblog.com 2018-01-21T18:50:30+01:00 text/html 2018-01-18T15:45:01+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com darya♥ عکس پروفایل دخترونه زیبا http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1090 <p align="center"> <br></p><p align="center"><font size="4"><img src="http://toptoop.ir/files/babi/22/10/11/40/41/30/11/toptoop.ir%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84.jpg"></font></p><p align="center"><font size="4"><br></font></p><p align="center"><font size="4"><img width="1" height="480" style="width: 355px; height: 421px;" src="http://hayatkhalvat.com/wp-content/uploads/2017/03/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-12.jpg"></font></p><p align="center"><font size="4"><br></font></p><p align="center"><font size="4"><img width="2" height="450" style="width: 366px; height: 429px;" src="http://setare.com/files/fa/news/1396/1/6/68882_127.jpg"></font></p><p align="center"><font size="4"><br></font></p><p align="center"><font size="4"><img width="1" height="550" style="width: 367px; height: 422px;" src="http://cdn33.akairan.com/files/images/20174/201742918136174475a.jpg"></font></p><p align="center"><font size="4"><br></font></p><p align="center"><font size="4"><br></font></p> text/html 2018-01-16T11:43:22+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com mlika .m اگر http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1089 <div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4"><br></font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px;"><a href="http://www.amazing.ir/1393/02/10/text-and-beautiful-sentence-informative-series-1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(17, 151, 216); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.1s ease-out; text-decoration-line: none !important;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><img class="aligncenter wp-image-66050 size-full" src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2014/04/text-amazing-ir-19.jpg" alt="متن زیبا , جملات زیبا , عکس زیبا , متن های زیبا , جملات انرژی مثبت" width="450" height="281" srcset="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2014/04/text-amazing-ir-19.jpg 450w, http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2014/04/text-amazing-ir-19-300x187.jpg 300w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; border: 0px solid rgb(255, 255, 255); vertical-align: middle; margin: 5px auto; padding: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; max-width: 100%; display: block; border-radius: 8px; height: auto;"></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اگر داشته های زندگی خود را شمارش کنید<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px; clear: both;">مجالی برای شمارش نداشته های زندگی خود نخواهید یافت…</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(204, 153, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">✦✦✦✦</font></span></p><div><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(204, 153, 255);"><br></span></div></div> text/html 2018-01-15T20:24:08+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com darya♥ اجی مهتاب بفرما عشقم http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1088 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2018-01-09T19:29:08+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com Hasti درخواست http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1085 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">از دریا جون درخواست دارم که این عکس پونی کوچولو رو که گذاشتم تو وب رو کوچیک کنه&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif"> text/html 2018-01-09T19:25:35+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com Hasti توآیلات به صورت آدم و پونی http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1084 <font face="Mihan-Nassim" size="4">سلام سلام&nbsp;</font><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif"></font><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">بعد قرن ها سلام 0_o</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">خوش اومدم&nbsp;</font><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">امروز یه عکس از توآیلات به صورت پونی و آدم آوردم</font><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">نقاشیشو کشیدم&nbsp;</font><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">اگه میخواید بزارم تو وب&nbsp;</font><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">خببب بفرمائید اینم از عکس&nbsp;</font><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/23.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">راستی نظر فراموش نشه&nbsp;</font><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/23.gif"></font></div><p align="center"><img alt="" src="http://s8.picofile.com/file/8316306492/chibi_twilight_sparkle_anthro_by_yarelly_d66c1pd.jpg" hspace="0" height="361" width="284" vspace="0" border="0" align="bottom"></p><div align="left"></div><p></p> text/html 2018-01-05T13:58:49+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com darya♥ براتون چند تا عکس دخترونه اوردم http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1083 <p align="center"> <br></p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjkr56k-8DYAhVGXCwKHZp2B2QQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fpikore.co%2Ffollowings.php%3Fid%3D2019892159%26name%3Dmiss____sara20000&amp;psig=AOvVaw3YV_xNhqNH7vELv1I411VU&amp;ust=1515246491211327" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjkr56k-8DYAhVGXCwKHZp2B2QQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fpikore.co%2Ffollowings.php%3Fid%3D2019892159%26name%3Dmiss____sara20000&amp;psig=AOvVaw3YV_xNhqNH7vELv1I411VU&amp;ust=1515246491211327" data-ved="0ahUKEwjkr56k-8DYAhVGXCwKHZp2B2QQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img width="393" height="393" id="irc_mi" style="width: 349px; height: 365px; margin-top: 0px;" alt="تصویر مرتبط" src="https://scontent-sjc2-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/11906143_572880556193236_495938829_n.jpg"></a></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://wisgoon.com/pin/21131232/" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjkr56k-8DYAhVGXCwKHZp2B2QQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fpikore.co%2Ffollowings.php%3Fid%3D2019892159%26name%3Dmiss____sara20000&amp;psig=AOvVaw3YV_xNhqNH7vELv1I411VU&amp;ust=1515246491211327" data-ved="0ahUKEwji5O6r-8DYAhXFjSwKHYkmC2sQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img width="393" height="393" id="irc_mi" style="width: 349px; height: 356px; margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای عکس دخترونه" src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531506008374170738.jpg"></a></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwja4aq1-8DYAhXCjiwKHQ2JCk8QjRwIBw&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.netshahr.com%2F73235%2F%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25AF%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25AC%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25AF%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B2%25DB%258C-%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25AF%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B4%25DB%258C%25DA%25A9&amp;psig=AOvVaw3YV_xNhqNH7vELv1I411VU&amp;ust=1515246491211327" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwja4aq1-8DYAhXCjiwKHQ2JCk8QjRwIBw&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.netshahr.com%2F73235%2F%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25AF%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25AC%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25AF%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B2%25DB%258C-%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25AF%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B4%25DB%258C%25DA%25A9&amp;psig=AOvVaw3YV_xNhqNH7vELv1I411VU&amp;ust=1515246491211327" data-ved="0ahUKEwja4aq1-8DYAhXCjiwKHQ2JCk8QjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img width="353" height="393" id="irc_mi" style="margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای عکس دخترونه" src="https://static-b.netshahr.com/www.netshahr.com/images/2017-05/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-5.jpg"></a></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiNvcfl-8DYAhVGKywKHabfDXEQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Ftelegram.computeruser.ir%2F%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25AF%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587%2F&amp;psig=AOvVaw3YV_xNhqNH7vELv1I411VU&amp;ust=1515246491211327" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiNvcfl-8DYAhVGKywKHabfDXEQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Ftelegram.computeruser.ir%2F%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25AF%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587%2F&amp;psig=AOvVaw3YV_xNhqNH7vELv1I411VU&amp;ust=1515246491211327" data-ved="0ahUKEwiNvcfl-8DYAhVGKywKHabfDXEQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img width="393" height="393" id="irc_mi" style="width: 349px; height: 360px; margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای عکس دخترونه" src="http://telegram.computeruser.ir/wp-content/uploads/sites/4/2016/04/IMG_20160419_195949-e1461357781844.jpg"></a></p> text/html 2017-12-21T14:30:24+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com darya♥ شب یلدا مبارک http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1082 <p align="center"> <br></p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwip7tzeqJvYAhULblAKHQ1bCuoQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fkasbokarnews.ir%2Ffa%2Fnews-details%2F48185%2F%25D8%25B4%25D8%25A8-%25DB%258C%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%259B-%25D8%25B4%25D8%25A8-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AF-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25AF%2F&amp;psig=AOvVaw3ox4jinMJ3N_-xTYqaMnVN&amp;ust=1513953023700652" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwip7tzeqJvYAhULblAKHQ1bCuoQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fkasbokarnews.ir%2Ffa%2Fnews-details%2F48185%2F%25D8%25B4%25D8%25A8-%25DB%258C%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%259B-%25D8%25B4%25D8%25A8-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AF-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25AF%2F&amp;psig=AOvVaw3ox4jinMJ3N_-xTYqaMnVN&amp;ust=1513953023700652" data-ved="0ahUKEwip7tzeqJvYAhULblAKHQ1bCuoQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img id="irc_mi" style="margin-top: 0px;" alt="تصویر مرتبط" src="http://kasbokarnews.ir/images/news/48185/thumbs/48185.jpg" height="258" width="412"></a></p><p align="center"><br></p><font size="4"><p style="text-align: center;">یه جای اینکه رز یا پونه باشیم / برای هم بیا گلخونه باشیم<br>نکن تلخی به یمن جشن یلدا / برای هم بیا هندونه باشیم . . .</p></font> text/html 2017-12-19T09:04:09+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com rojae^_^ :) http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1081 <p align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><strong>مهم نیس پشت سرم چی میگن چون اونایی رو که برام<font color="#FF0000"> مهمن </font>میشناسم! </strong></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font></div><p align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><strong>بهم میگن <span style="color: #ff00ff;">مغرور</span> چون اهل کارای خجالت آور نیستم! </strong></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font></div><p align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><strong>هــــــــر کسی رو غرق <font color="#33FF33">محبت</font> نمیکنم و به هـــــــر کی از راه رسید نمیگم:<font color="#FFCCCC">دوستت دارم</font>! </strong></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font></div><p align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><strong>همینم </strong><strong>که </strong><strong><font color="#FFFF00">هستم</font>.عوض<font color="#3333FF"> نمیشم</font></strong><strong>! </strong></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font></div><p align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><strong>برای من <font color="#339999">دختر بودن </font>یعنی همین!</strong></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font></div><p align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><strong>وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیااااااد پیدا میشه</strong></font></p> text/html 2017-12-18T17:27:45+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com mlika .m تکست های دخترونه http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1080 <div align="center"><p align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #993300;"><img src="http://uupload.ir/files/u386_girl-in-spring-1.jpeg" alt=""></span></strong></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #993300;">نه دوست دارم موهامو رنگ کنم</span> </strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: small; color: #0000ff;"><strong>نه خودمو تو آرایش خفه کنم!</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: small; color: #ff00ff;"><strong>رنگ موهام به اندازه ی کافی خاص هس!</strong></span></p></div> text/html 2017-12-18T16:44:38+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com darya♥ عکس پروفایل دخترونه http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1079 <p align="center"> <br></p><p align="center"><img width="502" height="627" style="width: 254px; height: 279px;" src="http://cdn.gahar.ir/2017/07/028956-Gahar-ir.jpg"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjyrdHagZTYAhUIM5oKHZUrBLcQjRx6BAgAEAY&amp;url=http://www.asrefun.ir/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/&amp;psig=AOvVaw0UbXw5AeFgTMKt2ZFti66C&amp;ust=1513702049345193" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjyrdHagZTYAhUIM5oKHZUrBLcQjRx6BAgAEAY&amp;url=http://www.asrefun.ir/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/&amp;psig=AOvVaw0UbXw5AeFgTMKt2ZFti66C&amp;ust=1513702049345193" data-ved="2ahUKEwjyrdHagZTYAhUIM5oKHZUrBLcQjRx6BAgAEAY" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img width="262" height="393" id="irc_mi" style="margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای عکس دخترونه" src="http://www.asrefun.ir/wp-content/uploads/2017/07/aks-dokhtarone-1.jpg"></a></p><p align="center"><br></p><div align="center" class="irc_mutc i_xzl6EtmvW4-s4mcypHTTek"><a tabindex="0" class="irc_mutl i3597 i_xzl6EtmvW4-dTEICwVRfZc" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.abartazeha.com%2Fnews%2F195683%2Fprofile-picture-special-girl2%2F&amp;psig=AOvVaw0UbXw5AeFgTMKt2ZFti66C&amp;ust=1513702049345193" target="_blank" rel="noopener" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.abartazeha.com%2Fnews%2F195683%2Fprofile-picture-special-girl2%2F&amp;psig=AOvVaw0UbXw5AeFgTMKt2ZFti66C&amp;ust=1513702049345193" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk" data-noload="" data-ctbtn="2"><img width="315" height="393" class="irc_mut i_xzl6EtmvW4-HwpH6ZlgJaI" style="width: 276px; height: 352px; margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای عکس دخترونه" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQEufaq9ZmLpTyOZgE3QhThHS8EDGlNvlov4gTW_JrVYsDkDZZcXA"></a></div><p align="center"><br></p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjRr6bDhJTYAhWRp6QKHYzlAOQQjRx6BAgAEAY&amp;url=https%3A%2F%2Fsuratiha.com%2F%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25AF%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B5-%25DB%25B1%25DB%25B0%2F&amp;psig=AOvVaw0UbXw5AeFgTMKt2ZFti66C&amp;ust=1513702049345193" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjRr6bDhJTYAhWRp6QKHYzlAOQQjRx6BAgAEAY&amp;url=https%3A%2F%2Fsuratiha.com%2F%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25AF%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B5-%25DB%25B1%25DB%25B0%2F&amp;psig=AOvVaw0UbXw5AeFgTMKt2ZFti66C&amp;ust=1513702049345193" data-ved="2ahUKEwjRr6bDhJTYAhWRp6QKHYzlAOQQjRx6BAgAEAY" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img width="409" height="393" id="irc_mi" style="width: 274px; height: 349px; margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای عکس دخترونه" src="http://suratiha.com/wp-content/uploads/2017/04/252.jpg"></a></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjRr6bDhJTYAhWRp6QKHYzlAOQQjRx6BAgAEAY&amp;url=http%3A%2F%2Fwisgoon.com%2Fpin%2F21859661%2F&amp;psig=AOvVaw0UbXw5AeFgTMKt2ZFti66C&amp;ust=1513702049345193" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjRr6bDhJTYAhWRp6QKHYzlAOQQjRx6BAgAEAY&amp;url=http%3A%2F%2Fwisgoon.com%2Fpin%2F21859661%2F&amp;psig=AOvVaw0UbXw5AeFgTMKt2ZFti66C&amp;ust=1513702049345193" data-ved="2ahUKEwjRr6bDhJTYAhWRp6QKHYzlAOQQjRx6BAgAEAY" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img width="408" height="393" id="irc_mi" style="width: 276px; height: 365px; margin-top: 0px;" alt="تصویر مرتبط" src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531512042276460321.jpeg"></a></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwj55Ov7hJTYAhUREewKHUkvAKQQjRx6BAgAEAY&amp;url=http%3A%2F%2Fwisgoon.com%2Fpin%2F15967708%2F&amp;psig=AOvVaw0UbXw5AeFgTMKt2ZFti66C&amp;ust=1513702049345193" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwj55Ov7hJTYAhUREewKHUkvAKQQjRx6BAgAEAY&amp;url=http%3A%2F%2Fwisgoon.com%2Fpin%2F15967708%2F&amp;psig=AOvVaw0UbXw5AeFgTMKt2ZFti66C&amp;ust=1513702049345193" data-ved="2ahUKEwj55Ov7hJTYAhUREewKHUkvAKQQjRx6BAgAEAY" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img width="393" height="393" id="irc_mi" style="width: 315px; height: 366px; margin-top: 0px;" alt="تصویر مرتبط" src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531472750553146606.jpg"></a><br></p><div align="center" class="irc_mutc ihYqXqgf9XBw-s4mcypHTTek"><br></div><a tabindex="0" class="irc_mutl i3597 ihYqXqgf9XBw-dTEICwVRfZc" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http://www.love98.ir/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85/&amp;psig=AOvVaw0UbXw5AeFgTMKt2ZFti66C&amp;ust=1513702049345193" target="_blank" rel="noopener" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http://www.love98.ir/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85/&amp;psig=AOvVaw0UbXw5AeFgTMKt2ZFti66C&amp;ust=1513702049345193" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk" data-noload="" data-ctbtn="2"></a> text/html 2017-12-11T11:49:04+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com *Zahra* دختر باید http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1078 <div style="text-align: center;"><p align="center" style="text-rendering: optimizeLegibility; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: IRANSans; font-size: 14px; word-spacing: -2px;"><span style="text-rendering: optimizeLegibility; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 128, 0);"><a target="_blank" href="http://www.abartazeha.com/news/118950/beautiful-special-girl-photos-posts/" style="text-rendering: optimizeLegibility; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); transition: all 0.3s ease-in-out 0s; outline: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><img title="فانتزیهای دخترانه ، پروفایل دخترانه " src="http://www.abartazeha.com/wp-content/uploads/2016/08/95_abartazeha_ir-1356.jpg" alt="عکس های دخترانه , عکس دخترانه فانتزی" style="text-rendering: optimizeLegibility; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 0px; padding: 0px; border: 4px solid rgb(255, 255, 255); vertical-align: middle; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 1px 6px; max-width: 98%; width: 450px; height: 450px;"></a></span></p><p style="text-rendering: optimizeLegibility; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: IRANSans; word-spacing: -2px; font-size: 8pt; color: rgb(255, 102, 0);"><br></p></div> text/html 2017-12-10T11:26:39+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com mlika .m *)(* http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1077 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">سلام<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اومدم یه چیز اوشولو بگم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">از دریا جونم بی&nbsp; اندازه&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(153, 255, 255);">ممنونمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</font><font face="Mihan-Iransans" style=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">چون دیروز با یه حالی بعد از حذف شدن پست ثابت اومدم پیش دریا جون ک انگار دور از جون خودم کسیم مرده بود<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">و دریا جونم انقدر کمکم کرد و آرومم کرد ک نگو و نپرس<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">انگار داشتم میمردم ولی دریا نجاتم داد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">حالا خلاصه کنیم اینکه قدر این دریا جونو بدونید خیلی فرشتس<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ممنون دریا جوننننننننننننننن<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مدیون توعم آجی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">امید وارم بتونم جبران کنم (هرچند نمیتونم)<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/25.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بای<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif"></font></div> text/html 2017-12-07T15:20:09+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com Hasti پری دریایی http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1076 <font color="#ff6666" face="courier new, courier, monospace" size="5">سلام یه عکس از پری دریایی آوردم&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><div><font color="#ff6666" face="courier new, courier, monospace" size="5">اسمش والا بلد بودم ولی یادم رفته&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/86.gif"></div><div><font color="#ff6666" face="courier new, courier, monospace" size="5">خب نظر بدید خیلی خوشگل هستش من این رو کردم تصویر زمینه تبلتم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/81.gif"><span style='color: rgb(255, 102, 102); font-family: "courier new", courier, monospace; font-size: x-large;'>&nbsp;</span></div><div><span style='color: rgb(255, 102, 102); font-family: "courier new", courier, monospace; font-size: x-large;'>&nbsp;</span></div><p align="center"><img width="1" height="886" align="baseline" style="width: 552px; height: 730px;" alt="" src="http://s8.picofile.com/file/8313685268/rfwf_ariel_by_u_julgi_d8mt3hu.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><div align="left"></div></p> text/html 2017-12-06T21:56:25+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com Hasti جغد قشنگ http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1075 <font face="courier new, courier, monospace" size="5">خیلی قشنگه ......نظر بدید پلیز&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8313626200/download_20171118_190737_1.jpg" alt=""></div> text/html 2017-12-06T21:47:35+01:00 dokhmalajon.mihanblog.com Hasti گیف قشنگ از یه دخی http://dokhmalajon.mihanblog.com/post/1074 <font color="#ff6666" face="courier new, courier, monospace" size="5">سلااااام&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif"><div><font color="#ff6666" face="courier new, courier, monospace" size="5">براتون یه گیف از یه دخی خوشگل آوردم&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"></div><div><font color="#ff6666" face="courier new, courier, monospace" size="5">خیلی خیلی قشنگه هااااا&nbsp;</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055ht_763160/%E5%8F%AF%E6%84%9B%E3%81%84_m.gif" alt="可愛い のデコメ絵文字" border="0" data-mce-src="http://gazo.emoji7.jp/img/055ht_763160/%E5%8F%AF%E6%84%9B%E3%81%84_m.gif" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; line-height: 18px;"></div><div><font color="#ff6666" size="5">نظر بدید حتماااااا&nbsp;</font><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/054mn_763144/%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%97%29_m.gif" alt="(タイトルなし) のデコメ絵文字" border="0" data-mce-src="http://gazo.emoji7.jp/img/054mn_763144/%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%97%29_m.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8313625618/s41x_www_farsv_com_24.gif" alt=""></div>